MAREK RUŻYK
  MAREK RUŻYK  zaprasza do swojego świata światła, koloru i wody. Natchniony pięknem morza i obrazami statków walczących z silnymi falami - często na tle dramatycznego nieba - kontynuuje tradycje malarstwa marynistycznego z okresu epoki romantyzmu.
  Artysta również znajduje inspiracje w formie ludzkiej, co można zobaczyć w jego aktach lub z uzdolnieniem eksploruje wolność aranżacji w martwej naturze.
 
MAREK RUZYK  invites you to his world of light, colour and water. Inspired by the beauty of seascape and images of ships fighting powerful waves against often dramatic skies - he continues the tradition of marine art from the Romantic Era.
  The artist also finds inspiration in human forms that can be seen in his portraits of nudes or skillful explorations of the freedom in arrangements of still life.